Biegnij na Winobranie

News Bar News Box Sport

Tradycyjnie już podczas winobrania dojdzie do imprezy sportowej. 2 września odbędzie się VIII Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar LOTTO.

Organizatorem biegu jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze przy współudziale Lubuskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

– Start nastąpi o godzinie 16.00 – mówi Wacław Hansz, prezes TKKF. – Start i meta będą znajdować się przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w pobliżu Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”. Bieg przeprowadzony zostanie ulicami miasta na dystansie 2,4 km.

W biegu mogą wziąć udział drużyny reprezentujące firmy, instytucje, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje. Na dziś organizatorzy przewidują uczestnictwo około 180 drużyn. Prawo startu w biegu mają osoby, które ukończyły 18 lat.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia do 23 sierpnia 2017 r. wyłącznie na podstawie oryginału formularza dostępnego na stronie internetowej www.tkkf.zgora.pl.

Oryginał formularza należy przesłać pod adres:

Lubuskie TKKF, al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra

z dopiskiem: VIII Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar LOTTO.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Drużyny, które w klasyfikacji generalnej zajmą miejsca I – III, otrzymają puchary oraz pamiątkowe dyplomy Dyrektora Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, a zawodnicy otrzymają nagrody.

Najlepsza drużyna kobiet, drużyna Totalizatora Sportowego oraz drużyny najstarsza i najmłodsza (decyduje suma wieku zawodników, a następnie wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej) otrzymają nagrody. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają medale pamiątkowe.

Organizator nie pobiera opłaty startowej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@tkkf.zgora.pl