Społecznicy piszą w sprawie rewitalizacji

Informacje News Box

– Wiadomość o tym, że Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry na lata 2016-2022 został odrzucony przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjmujemy zarazem z ulgą i poczuciem rozgoryczenia. (…) Liczymy na to, że odrzucenie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie ważną lekcją dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla władz miasta. Oczekujemy, że zarówno Prezydent Miasta, jak i radni, pochylą się nad rewitalizacją z właściwą uwagą. – piszą w oświadczeniu przedstawiciele Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Publikujemy je w całości.

OŚWIADCZENIE

w sprawie odrzucenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zielonej Góry przez Zarząd Województwa Lubuskiego

Wiadomość o tym, że Gminny Program Rewitalizacji Zielonej Góry na lata 2016-2022 został odrzucony przez Zarząd Województwa Lubuskiego, przyjmujemy zarazem z ulgą i poczuciem rozgoryczenia.

Odczuwamy ulgę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że program rewitalizacji miasta został przygotowany niedbale. Oparto go na nierzetelnych diagnozach. Zaplanowane działania nie były nastawione na poprawę sytuacji w najbardziej zdegradowanych częściach miasta. Dotacje na rewitalizację powinny służyć poprawie jakości życia na najbardziej zaniedbanych osiedlach, tam, gdzie mieszkańcy są szczególnie zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem. Zamiast tego próbowano je wydać na odnowę parków i atrakcje turystyczne. Spowodowało to, że program rewitalizacji Zielonej Góry okazał się niezgodny z Ustawą o rewitalizacji i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju. Urząd Marszałkowski nie mógł podjąć innych kroków, jak tylko skierować go do poprawy. To niewątpliwie trudna, ale słuszna decyzja.

Jesteśmy też jednocześnie rozgoryczeni tym, że tak ważny program nie został starannie przygotowany. Dzisiejszej sytuacji można by uniknąć, gdyby poważnie potraktowano krytyczne głosy podczas konsultacji. Jest nam niezmiernie przykro, że po opinię ekspercką sięgnięto tak późno. Mimo apeli miejskich aktywistów, Urząd Miasta nie powołał odrębnej komórki pod kierownictwem doświadczonych rewitalizatorów. Zaangażowanie kompetentnej i doświadczonej osoby na etapie tworzenia programu zapobiegłoby błędom, które doprowadziły do dzisiejszej sytuacji.

Liczymy na to, że odrzucenie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie ważną lekcją dla nas wszystkich. Przede wszystkim dla władz miasta. Oczekujemy, że zarówno Prezydent Miasta, jak i radni, pochylą się nad rewitalizacją z właściwą uwagą. Że przestaną traktować ten proces jako okazję do pozyskania pieniędzy. I zauważą ważne społeczne cele, jakie należy zrealizować poprzez rewitalizację.

Także dla nas, miejskich aktywistek i aktywistów, to bardzo cenne doświadczenie. Dowiedziałyśmy się, że rewitalizacja nie polega na odnawianiu terenów zielonych. Dowiedzieliśmy się też, że musimy uważniej przyglądać się działaniom naszych samorządowców.

Na koniec kierujemy krótki apel do dziennikarzy i dziennikarek lokalnych mediów. Dla wielu osób jesteście głównym źródłem informacji o tym, co dzieje się w naszym mieście. Pisząc o rewitalizacji często relacjonowaliście słowa lokalnych polityków, nie weryfikując ich prawdziwości. Przyczyniło się to rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji o procesie rewitalizacji. Dlatego apelujemy – bądźcie krytyczni i dociekliwi. Nasze miasto tego potrzebuje.

Adam Markowski

Anna Kraśko

Jarosław Olejnik

Joanna Liddane

Małgorzata Turzańska-Zenkner